\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_01/CB0206E6722193A33516D52C3AD1D90FB7629AA2_size127_w750_h1973.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_01/9D67000FD78092AB04D0D8AF9FF1F5101E708E28_size338_w750_h2453.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_01/86BBD495FD2C9C49B4CE912D1A63B2D8749DE6CA_size697_w750_h3909.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_01/3E80699ED0284B4040DDE6D902CF75BAA37736B9_size322_w750_h3111.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_01/7F29FF37DC7B8DA7018424AFC68D78F8BBEF4FD0_size384_w750_h2731.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_01/E4A082AFCD87C9780A86781EE7E67CAB26017EB8_size324_w750_h2332.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_01/CCB6BAB64C64E18A9B2EF3DAD7BC26EB94E95C7B_size410_w750_h2485.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_01/7B138761E49301F798B78F6D32B36DB19E2CB931_size624_w750_h2613.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_01/2A046781A6374DB5B30A091DC6BF9EBF3D353F42_size376_w750_h3545.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_01/B3353597519EB82E9A2BA3C814DE575FE0B1EE6E_size367_w750_h4494.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_01/600847F520A7CA756177C29D9FCB94EA30A5A604_size154_w750_h2123.png\" />\u003cimg src=\"https://x0.ifengimg.com/ucms/2021_01/B582835ACF6D4735CE432229E3FD8BE2EDDD946A_size419_w750_h3149.png\" />\u003c/p>\u003cp>溫州這座城市,不乏標簽,但藏在標簽之下的,是一個更加豐富靈動、勇敢堅韌的溫州。\u003c/p>\u003cp>探索實踐期,獨具特色的經營模式,讓它成為全國領跑者;發展低潮期,有人懷疑這座城市是否日暮窮途;復蘇蛻變期,轉型升級,重新彰顯著自身真正的實力。\u003c/p>\u003cp>“溫州好,別是一乾坤?!边@里依山傍海,是夢里水鄉;這里古韻留存,是歷史名城?!案覟樘煜孪取钡膭摌I精神與“詩書繼世長”的耕讀文化在這里交匯融合,共同塑造著溫州品格。\u003c/p>\u003cp>斗轉星移,一代代溫州人共同譜寫著溫州史冊,一代代執筆人的溫州精神持續傳承。2020年,是曲折坎坷的。2021年,是嶄新可期的。審視當下,溫州仍舊屹立潮頭、踏浪前行。\u003c/p>\u003cp>新年已至,希望我們每個人也可以這般,不忘過去,無畏將來,懷著嶄新的勇氣與毅力,繼續逐夢;懷著感恩與釋然,體會生活的每一天!\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>祝大家新年快樂,萬事如意!\u003c/strong>\u003c/p>\u003cp>\u003cstrong>惟愿山河錦繡、國泰民安!惟愿和順致祥、幸福美滿!\u003c/strong>\u003c/p>","type":"text"}],"currentPage":0,"pageSize":1},"editorName":"李文婷","editorCode":"PX019"}}; var adData = {"adHead":"%0D%0A%3C!--s_all-indexs_180823_ad_qpdggtb%202020.10.30%2011%3A35%3A50--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%20src%3D%22https%3A%2F%2Fx0.ifengimg.com%2Ffeprod%2Fc%2Fm%2Fmobile_inice_v202.js%22%20%20crossorigin%3D%22anonymous%22%3E%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all-indexs_180823_ad_qpdggtb--%3E%0D%0A","adBody":"%0D%0A%3C!--s_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb%202021.01.20%2009%3A20%3A30--%3E%0D%0A%0D%0A%3Cscript%3EIfengAmgr.start()%3C%2Fscript%3E%0D%0A%0D%0A%0D%0A%3C!--%2Fs_all_indexs_180823_ad_qpdpcggdb--%3E%0D%0A","topAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'topAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D","bottomAd":"%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20data%3A%20'bottomAd'%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20preload%3A%20''%2C%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20callback%3A%20function(elm%2C%20data)%20%7B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20console.log(data%20%2B%20'%20%E6%97%A0%E5%B9%BF%E5%91%8A')%3B%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%7D"}; var staticData = {"recommend":"%3Cstyle%3E%0A.ycR_intro%20%7B%0A%20%20%20%20margin%3A%2040px%200%3B%0A%7D%0A.ycR_tit%20%7B%0A%20%20%20%20font%3A%2016px%2F22px%20Microsoft%20YaHei%3B%0A%20%20%20%20color%3A%20%23999%3B%0A%20%20%20%20background%3A%20url(%2F%2Fp0.ifengimg.com%2Ffe%2Fzxyc-article%2Fimages%2FautorTit_92996751.png)%20center%20no-repeat%3B%0A%20%20%20%20width%3A%20300px%3B%0A%20%20%20%20height%3A%2022px%3B%0A%20%20%20%20padding%3A%2020px%200%3B%0A%7D%0A.ycR_intro%20a%20%7B%0A%20%20%20%20width%3A%2078px%3B%0A%20%20%20%20height%3A%2028px%3B%0A%20%20%20%20border%3A%201px%20solid%20%23e2e2e2%3B%0A%20%20%20%20float%3A%20left%3B%0A%20%20%20%20margin-left%3A%2015px%3B%0A%20%20%20%20font%3A%2014px%2F28px%20Microsoft%20YaHei%3B%0A%20%20%20%20color%3A%20%23666%3B%0A%20%20%20%20margin-bottom%3A%2018px%3B%0A%7D%0A.ycR_intro%20a%3Ahover%20%7B%0A%20%20%20%20color%3A%20%23f54343%3B%0A%20%20%20%20border%3A%201px%20solid%20%23f54343%3B%0A%7D%0A.rec_lis%20ul%20li%2C%20.rec_more%20a%2C%20.ycR_intro%20a%2C%20.ycR_tit%2C%20.yc_intro_l%20a%20%7B%0A%20%20%20%20text-align%3A%20center%3B%0A%7D%0A%3C%2Fstyle%3E%0A%3Cdiv%20class%3D%22ycR_intro%22%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Ch3%20class%3D%22ycR_tit%22%3E%E6%A0%8F%E7%9B%AE%E6%8E%A8%E8%8D%90%3C%2Fh3%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3Cdiv%20class%3D%22clearfix%22%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.cggyqp.com%2Fwarmstory%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%9A%96%E6%96%B0%E9%97%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.cggyqp.com%2Fxuanzhan2020%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%AE%A3%E6%88%982020%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fpl.ifeng.com%2Fshanklist%2Foriginal%2F21-35136-%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%94%BF%E8%83%BD%E4%BA%AE%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.cggyqp.com%2Fbigfish%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%A4%A7%E9%B1%BC%E6%BC%AB%E7%94%BB%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.cggyqp.com%2Fxijinping%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E6%96%B0%E6%94%B9%E9%9D%A9%E6%97%B6%E4%BB%A3%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Ffeng.ifeng.com%2Fauthor%2F1367498%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E7%BE%8E%E4%B8%BD%E7%AB%A5%E8%A1%8C%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fwww.cggyqp.com%2Fliving%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%9C%A8%E4%BA%BA%E9%97%B4%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22https%3A%2F%2Fwww.cggyqp.com%2Fc%2Fs%2F7pp53ejtQcC%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E9%9A%90%E7%A7%98%E8%80%8C%E4%BC%9F%E5%A4%A7%3C%2Fa%3E%0A%3Ca%20href%3D%22%2F%2Fgongyi.ifeng.com%2Fhot%2Fspecial%2Ffhwzljjhtjhpc%2F%22%20target%3D%22_blank%22%3E%E5%85%AC%E7%9B%8A%E8%A1%8C%E5%8A%A8%3C%2Fa%3E%0A%3C%2Fdiv%3E%0A%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%3C%2Fdiv%3E"}; var __chipsData = []; var __apiReport = (Math.random() > 0.99); var __apiReportMaxCount = 50; var getChipsDataByKey = function (data, key) { for (var i = 0, iLen = data.length; i

       溫州到底為什么這么有錢?|大魚漫畫

       2021-01-01 17:30:29大魚漫畫

       溫州這座城市,不乏標簽,但藏在標簽之下的,是一個更加豐富靈動、勇敢堅韌的溫州。

       探索實踐期,獨具特色的經營模式,讓它成為全國領跑者;發展低潮期,有人懷疑這座城市是否日暮窮途;復蘇蛻變期,轉型升級,重新彰顯著自身真正的實力。

       “溫州好,別是一乾坤?!边@里依山傍海,是夢里水鄉;這里古韻留存,是歷史名城?!案覟樘煜孪取钡膭摌I精神與“詩書繼世長”的耕讀文化在這里交匯融合,共同塑造著溫州品格。

       斗轉星移,一代代溫州人共同譜寫著溫州史冊,一代代執筆人的溫州精神持續傳承。2020年,是曲折坎坷的。2021年,是嶄新可期的。審視當下,溫州仍舊屹立潮頭、踏浪前行。

       新年已至,希望我們每個人也可以這般,不忘過去,無畏將來,懷著嶄新的勇氣與毅力,繼續逐夢;懷著感恩與釋然,體會生活的每一天!

       祝大家新年快樂,萬事如意!

       惟愿山河錦繡、國泰民安!惟愿和順致祥、幸福美滿!

       責編:李文婷 PX019

       為您推薦

       綠色,真的很棒!|大魚漫畫

       綠色,真的很棒!|大魚漫畫

       大魚漫畫2020-06-20 17:22:10

       已顯示全部內容
       pc幸运28